Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de webshop;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de webshop;
  • de inhoud: alle in de webshop aanwezige inhoud;
  • de site: alle pagina’s van de webshop afzonderlijk of tezamen

Disclaimer voor www.remkogames.nl
Remko Games Sassenheim (Kamer van Koophandel: 51751801), hierna te noemen Remko Games, verleent u hierbij toegang tot www.remkogames.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Remko Games behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 
Remko Games spant zich in om de inhoud van www.remkogames.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.remkogames.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Remko Games.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.remkogames.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Remko Games.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.remkogames.nl. Remko Games oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.remkogames.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Remko Games nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Remko Games en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Remko Games, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.